www.neurologos.pl
Zdrowy, harmonijny rozwój oraz przywracanie funkcji niezbędnych do satysfakcjonującego życia stanowią misję placówki

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa

Kto może skorzystać z terapii czaszkowo-krzyżowej ?

Każda osoba zainteresowana poprawą swojego stanu zdrowia i chęcią przywrócenia homeostazy organizmu. Terapia czaszkowo-krzyżowa wzmacnia i harmonizuje cały organizm, mózg i system nerwowy oraz odpornościowy. Zapobiega chorobom i stanom chronicznym, pomaga w urazach, nawet tych zadawnionych, których nie pamiętamy i nie jesteśmy świadomi że nadal mają na nas wpływ. Koryguje traumę urodzeniową, urazy głowy lub kości ogonowej powstałe przy okazji uprawiania sportu, upadku, wypadku lub przemocy. Wspomaga powrót do zdrowia po operacjach, w tym stomatologicznych, oraz tych, które wywołują napięcie bądź  wymagają znieczulenia. Drogocenną stroną tej holistycznej terapii jest fakt, że wzmacnia cały system psychofizyczny  człowieka. Buduje bezpieczne środowisko, w którym  terapeuta może wychwycić problemy pacjenta i pracować nad ich rozwiązaniem stopniowo, w trakcie kolejnych sesji. Dzięki temu nie występuje przeciążenie terapią. Terapia jest bardzo delikatna i subtelna, proces regeneracji organizmu,  uwolnienie  oraz  powrót  do homeostazy  odbywa się dyskretnie, mimowolnie i spontanicznie.
 
Czy terapia czaszkowo-krzyżowa jest bezpieczna dla dzieci?

Dzieci dobrze reagują na terapię  ponieważ jest subtelna, delikatna, nie inwazyjna. Intuicyjnie czują że jest skuteczna.  Zazwyczaj, już po pierwszej sesji zostają jej zwolennikami. Jedynie dzieci z ADHD wymagją dłuższego czasu adaptacji do terapii, jest ona jednak dla nich wyjątkowo korzystna. Nawet niemowlęta i małe dzieci szybko przyzwyczajają się do terapii nabywając zaufanie do terapeuty. Zdarza się, że kierują ręce terapeuty w obszary wymagające pomocy. Pokazują odczucia poprzez spontaniczny ruch, oddech i wydawane dźwięki. Rodzice są często zaskoczeni gdy marudne lub hiperaktywne dziecko relaksuje się albo zasypia w czasie sesji. Nawet gdy pacjent śpi terapia odnosi dobroczynny skutek. Rodzic w takim przypadku może przytulić dziecko, w celu kontynuacji terapii na poziomie uwalniania emocjonalnego. Terapia realizowana wobec dzieci może  zająć sporo czasu, jednak problem rozwiązany w okresie niemowlęctwa lub dzieciństwa w trakcie kilku sesji może zapobiec dekadom medycznej czy psychologicznej terapii w póżniejszym życiu. Rozwiązanie zaburzenia wpływa korzystnie na psychosomatykę,  buduje odporność emocjonalną, pewność siebie i generuje stan równowagi w całym organiźmie.

Czy terapia czaszkowo-krzyżowa jest bezpieczna w czasie ciąży?

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest  bezpieczna a nawet rekomendowana w czasie ciąży ponieważ uspokaja system nerwowy zarówno matki jak i dziecka, wspomagając więź emocjonalną która może być zaburzona w wyniku stresu lub traumy z okresu prenatalnego i okołourodzeniowego. Podejście biodynamiczne terapii umozliwia kontakt z Pierwotna Linią Środka. Jest to  delikatny system nerwowy niemowlaka – liniia zawierającej zapis naszej doskonałej natury, która pozwala  zmniejszyć  ewentualny , negatywny wpływ genów.  Terapia czaszkowo - krzyżowa wiąże się też  z Pierwotnym oddechem, regulatorem dobrostanu organizmu. Rosnący płód ma wysoką świadomość, jednakże  nie odróżnia myśli i uczuć matki od swoich własnych. Równoważąc i uspokajając system matki poprzez terapię  wpływamy na dziecko, które  zyskuje szansę na jakościowo lepszy rozwój.

Czy terapia czaszkowo-krzyżowa polega na intensywnych manipulacjach?

Biodynamiczne podejscie w tej terapii jest bardzo subtelne i całkowicie bezpieczne, wyróżnia się minimalnym naciskiem na polu  taktylnym, wynoszącym ok. 5 - 15 gram. Jedynie nacisk na kolce biodrowe wymaga silniejszego nacisku, jest on jednak bardzo przyjemny w odbiorze przez pacjenta. Proces przywracania zdrowia pochodzi od klienta, jest wyzwalany poprzez  odblokowanie samoregulacji organizmu i jego zdolności  do przywracania dynamicznej równowagi w układzie homeostatycznym. Dłonie  terapeuty stanowią narzędzie  zarówno diagnostyczne jak też terapeutyczne, są ukierunkowane na podążanie i odzwierciedlanie procesu zachodzącego w ciele klienta  oraz  terapeutyczne stabilizowanie procesu w kierunku teoretycznego stanu idealnego i somatycznego holizmu