www.neurologos.pl
Zdrowy, harmonijny rozwój oraz przywracanie funkcji niezbędnych do satysfakcjonującego życia stanowią misję placówki

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa

Kto może skorzystać z terapii czaszkowo-krzyżowej ?

Każda osoba zainteresowana poprawą swojego stanu zdrowia i chęcią przywrócenia homeostazy organizmu może skorzystać z terapii, chociaż dla jednych poprawa  może okazać się znaczna,a dla innych nieco mniejsza po jednym spotkaniu.Terapia czaszkowo-krzyżowa wzmacnia i harmonizuje cały organizm, mózg i system nerwowy, stymuluje system odpornościowy, jest skuteczna w zapobieganiu chorobom i stanom chronicznym włączając w to problemy starzenia, sztywności, suchości, utraty pamięci, stanów zapalnych, alergii. Pomaga w urazach, nawet tych zadawnionych, których nie pamiętamy oraz obecnie nie jesteśmy świadomi że nadal mają na nas wpływ. Koryguje traumę urodzeniową, urazy głowy lub kości ogonowej powstałe przy okazji uprawiania sportu, upadku, wypadku lub przemocy. Wspomaga powrót do zdrowia po operacjach, w tym stomatologicznych, które wywołują napięcie bądź  wymagają znieczulenia. Drogocenną stroną tej holistycznej terapii jest fakt, że wzmacnia cały system psychofizyczny  człowieka i buduje bezpieczne środowisko w którym ciało może pokazać problemy, a terapeuta wychwycić je i pracować nad ich rozwiązaniem. Przy odpowiednim wsparciu nasza wewnętrzna inteligencja ujawnia urazy, zazwyczaj stopniowo w trakcie realizowanych kolejno sesji, tak że nie występuje przeciążenie terapią. Nie musimy pamiętać lub przeżywać świadomie  traumy kolejny raz aby skorzystać z możliwości jej uwolnienia, odbywa się to dyskretnie, mimowolnie i spontanicznie w trakcie łagodnej, subtelnej terapii taktylnej.
 
Czy terapia czaszkowo-krzyżowa jest bezpieczna dla dzieci?

Dzieci dobrze reagują na terapię  ponieważ jest subtelna, delikatna, nie inwazyjna. Intuicyjnie czują że jest skuteczna i nie lekają się. Już po pierwszej sesji zostają jej zwolennikami. Jedynie dzieci z ADHD wymagją dłuższego czasu adaptacji do terapii, jest ona jednak dla nich wyjątkowo korzystna. Nawet niemowlęta i małe dzieci szybko przyzwyczajają się do terapii nabywając zaufanie do terapeuty. Zdarza się, że kierują ręce terapeuty w obszary wymagające pomocy. Pokazują odczucia poprzez spontaniczny ruch, oddech i wydawane dźwięki. Subtelna pomoc terapeutyczna może być doskonałym wsparciem w kończeniu nierozwiązanych bądź zadawnionych problemów. Rodzice są często zaskoczeni gdy marudne lub hiperaktywne dziecko relaksuje się albo zasypia w czasie sesji. Nawet gdy pacjent śpi terapia odnosi dobroczynny skutek. Rodzic w takim przypadku może przytulić dziecko aby terapeuta chociaż przez chwilę mógł dotknąć kręgosłupa, główki czy kości krzyżowej, w celu kontynuacji terapii na poziomie uwalniania emocjonalnego. Może to zająć sporo czasu, jednak problem rozwiązany w okresie niemowlęctwa lub dzieciństwa w trakcie kilku sesji może zapobiec dekadom medycznej czy psychologicznej terapii w póżniejszym życiu. Rozwiązanie zaburzenia wpływa korzystnie na psychosomatykę, czyni nas mniej podatnymi na przykre wydarzenia, buduje odporność emocjonalną, pewność siebie i generuje stan równowagi.

Czy terapia czaszkowo-krzyżowa jest bezpieczna w czasie ciąży?

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest  bezpieczna a nawet rekomendowana w czasie ciąży ponieważ uspokaja system nerwowy zarówno matki jak  i dziecka, wspomagając więź emocjonalną która może być zaburzona w wyniku stresu lub traumy z okresu prenatalnego i okołourodzeniowego. Podejście biodynamiczne terapii umozliwia kontakt z Pierwotna Linią Środka. Jest to  delikatny system nerwowy niemowlaka – liniia zawierającej zapis naszej doskonałej natury, która pozwala nam zmniejszyć negatywny wpływ genów.  Terapia czaszkowo - krzyżowa wiąże się też  z Pierwotnym oddechem, regulatorem dobrostanu organizmu. Rosnący płód ma wysoką świadomość, jednakże  nie odróżnia myśli i uczuć matki od swoich własnych. Równoważąc i uspokajając system matki poprzez terapię - dziecko zyskuje szansę na jakościowo lepszy rozwój.

Czy terapia czaszkowo-krzyżowa polega na intensywnych manipulacjach?

Biodynamiczne podejscie w TCK  wyróżnia się minimalnym naciskiem na polu  taktylnym, wynoszącym ok. 5 - 15 gram. Jedynie nacisk na kolce biodrowe wymaga silniejszego nacisku, jest on jednak bardzo przyjemny w odbiorze przez pacjenta. Proces przywracania zdrowia pochodzi od klienta, jest wyzwalany poprzez samoregulację organizmu i jego zdolność do przywracania dynamicznej równowagi w układzie homeostatycznym. Dłonie  terapeuty stanowią narzędzie diagnostyczne, są ukierunkowane na podążanie/odzwierciedlanie procesu zachodzącego w ciele klienta i terapeutyczne stabilizowanie procesu w kierunku teoretycznego stanu idealnego dla organizmu.