www.neurologos.pl
Zdrowy, harmonijny rozwój oraz przywracanie funkcji niezbędnych do satysfakcjonującego życia stanowią misję placówki

CENNIK


          Na życzenie klienta - faktury VAT 

 • DIAGNOZA FUNKCJONALNA DZIECKA + opcja SI
 • czas: 1 spotkanie z dzieckiem do 90 min
 • spotkanie indywidualne + diagnoza na piśmie
 • cena: 250 zł 
 • DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • czas: 3 spotkania z dzieckiem po 50 min
 • spotkanie indywidualne + diagnoza na piśmie
 • cena: 320 zł
 • DIAGNOZA   NEUROLOGOPEDYCZNA
 • czas: do 50 min
 • cena: 80 zł
 • DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
 • czas: do 50 min
 • cena: 80zł
 • KONSULTACJA AUTYZM/ASPERGER
 • czas: do 50 min
 • cena: 80 zł
 • TERAPIA LOGPEDYCZNA/NEUROLOGOPEDYCZNA
 • czas: 40 min
 • cena: 50 zł
 • TERAPIA ORM/ ALALIA/ SLI/ AFAZJA DZIECIĘCA
 • czas: 40 min
 • cena: 50zł
 • TERAPIA FUNKCJI ORALNO - POKARMOWYCH NIEMOWLĄT
 • czas: 40 min
 • cena: 50 zł
 • TERAPIA POUDAROWA-AFAZJA/ DYZARTRIA/DYSFAGIA
 • czas: 40 min
 • cena: 50 zł
 • TERAPIA RĘKI / ERGOTERAPIA
 • czas: 40 min
 • cena: 50zł
 • TERAPIA FUNKCJONALNA DZIECKA
 • czas: 40 min
 • cena: 50 zł
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • czas: 40 min
 • cena: 50 zł
 • REWALIDACJA ( wspomaganie rozwoju umysłowego)
 • czas: 40 min
 • cena: 50 zł
 • TERAPIA DZIECI NIEDOWIDZĄCE/NIEDOSŁYSZĄCE
 • czas: 40 min
 • cena: 50 zł
 • WCZESNA NAUKA CZYTANIA metodą prof.J. Cieszyńskiej
 • czas: 40 min
 • cena: 40 zł
 • MODEFIKACJA ZACHOWAŃ - BEHAWIORALNA
 • czas: 40 min
 • cena:50 zł
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • czas: 50 min
 • cena: 80zł

 

 •