www.neurologos.pl
Zdrowy, harmonijny rozwój oraz przywracanie funkcji niezbędnych do satysfakcjonującego życia stanowią misję placówki

Kwalifikacje:
-  NEUROLOGOPEDA
-  LOGOPEDA
-  OLIGOFRENOPEDAGOG
-  PEDAGOG SPECJALNY
   (dzieci niedowidzące i niedosłyszące)
-  NAUCZYCIEL TERAPII PEDAGOGICZNEJ
-  CERTYFIKOWANY TERAPEUTA SI- I/II°
-  CERTYFIKOWANY  DIAGNOSTA  I  TERAPEUTA 
   ZABURZEŃ FUNKCJI ORALNO - POKARMOWYCH
-  ERGOTERAPEUTA W PEDIATRII
-  TERAPEUTA MANUALNY-TERAPIA CZASZKOWO/ KRZYŻOWA
-  TERAPEUTA PSTB - I/II° AUTYZM, ASPERGER
-  TERAPEUTA RĘKI
-  
DIAGNOSTA UPRAWNIONY CTP Nr 10260/15/13
-  MENTORING /  DORADCA ŻYCIA
-  PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W PEDAGOGICE
Kursy  doskonalące: 
- ARTETERAPIA
- DIAGNOZA I TERAPIA WAD WYMOWY - METODA KRAKOWSKA

- PRAKTYCZNY KURS AAC - ALTERNATYWNYCH
  I WSPOMAGAJĄCYCH METOD POROZUMIEWANIA SIĘ 
- PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE METODY SI W PROCESIE
  WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
- ERGOTERAPIA W PEDIATRII. TERAPIA RĘKI.
- ROZWÓJ MOWY DZIECKA - PRAWIDŁOWOŚCI, PROFILAKTYKA, ZABURZENIA 

- PROWADZENIE ZAJĘĆ Z DZIECKIEM UPOŚLEDZONYM
   W STOPNIU LEKKIM 
- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 
- STYMULACJA MECHANIZMÓW POZNAWCZYCH
   WARUNKUJĄCYCH ROZWÓJ MOWY 
- JAK POMÓC DZIECKU Z GŁĘBOKIMI ZABURZENIAMI MOWY I JĘZYKA
- NAUKA CZYTANIA METODĄ PROF.J.CIESZYŃSKIEJ
   SYMULTANICZNO - SEKWENCYJNĄ 
- TRUDNE DZIECKO - DYSKRETNE OBJAWY DYSFUNKCJI CUN
   W ZACHOWANIU I UCZENIU SIĘ MAŁYCH DZIECI 
- SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE UCZNIÓW Z WADĄ SŁUCHU 
- DZIECKO Z AUTYZMEM I POKREWNYMI ZABURZENIAMI
   DIAGNOZA, TERAPIA I PRACA CZĘŚĆ I i II 
- WSKAZÓWKI DO PRACY Z DZIECKIEM O OBNIŻONEJ
   PERCEPCJI WZROKOWO - SŁUCHOWEJ 
- SPECYFIKA UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 
- STYMULOWANIE SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ W RAMACH ZAJĘĆ
   KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH I REWALIDACYJNYCH 
- KOMUNIKACJA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, NIEPŁYNNOŚĆ  MOWY.
  OSOBA JĄKAJĄCA SIĘ W SPOŁECZEŃSTWIE.

- WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
- NEURODYDAKTYKA
- FORMY I METODY TERAPII DLA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH
- PODSTAWY TERAPII POZYCJI ORALNEJ
- MYŚLENIE WIZUALNE
- PLASTYKA ZMYSŁOWA
- KINESIOTAPING W PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ
- ZASTOSOWANIE NEUROEDUKACJI W PRAKTYCE
- ELEMENTY TECHNIKI BOWENA
- MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA FUNKCJONOWANIA
  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZDROWIA ICF
- PROMOTOR ZDROWIA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII EMOCJI
- AKADEMIA TERAPEUTY POMOCY EMOCJONALNEJ
- RELACJA TRENER - GRUPA

   Konferencje:
- DZIECI Z CHOROBAMI RZADKIMI - LECZENIE REHABILITACJA, EDUKACJA.
  WRODZONE WADY METABOLIZMU / WROCŁAW - 2015r.r
- MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SOCIALIA / HRADEC KRALOVE - 2016r.
- OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA / CIESZYN - 2017r.
- WIELOSPECJALISTYCZNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZABURZEŃ MOWY
   U PACJENTÓW Z WADAMI MÓZGOCZASZKI I TWARZOCZASZKI/
   KATOWICE  2018r.
- III OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM LOGOPEDYCZNE -DIAGNOZA I TERAPIA
   LEGOPEDYCZNA NOWE  STRATEGIE, NOWE PERSPEKTYWY. WIELICZKA  2019r.
- KONFERENCJA - SZTUKA ŻYCIA BEZ NARZEKANIA, GDYNIA - LUTY/2020r.
- III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA MÓZG - JĘZYJK -    KOMUNIKACJA 2021r.