www.neurologos.pl
Zdrowy, harmonijny rozwój oraz przywracanie funkcji niezbędnych do satysfakcjonującego życia stanowią misję placówki
Metody

Pracuję z klientem w  podejściu  eklektycznym tzn.  czerpię z  różnych metod w taki sposób aby jak  najpełniej  zaspokoić potrzeby  pacjenta. Ujęcie  holistyczne zakłada  zainteresowanie osobą, jej  dobrostanem, funkcjonowaniem  w  codziennym  życiu,  wspieraniem  rozwoju   oraz przywracaniem  utraconych  funkcji.
W pracy wykorzystuję metodę krakowską, metodę słuchowo-werbalną naukę  czytania  metodą  symultaniczno - sekwencyjną, terapię ustno - twarzową, ergoterapię  w  pediatrii, masaż  ręki, terapię  ręki, terapię funkcji oralno - pokarmowych, korektę  wad  wymowy u dzieci  ( także niedosłyszących ),  ćwiczenia   słuchowe, ćwiczenia   oddechowe  oraz artykulacyjne, gimnastykę  narządów  mowy, masaż  ustno - twarzowy  
( niemowląt,  dzieci  i  dorosłych ), wywoływanie  i  utrwalanie  głosek. Trening funkcji wzrokowych ( także osób niedowidzących).
W terapii wykorzystuję elementy Integracji Sensorycznej.