www.neurologos.pl
Zdrowy, harmonijny rozwój oraz przywracanie funkcji niezbędnych do satysfakcjonującego życia stanowią misję placówki

Konsultacje
          
       Zapraszam na konsultacje gdy:  niepokoi Cię mowa Twojego dziecka lub jego rozwój nie przebiega prawidłowo, zauważalne stają się trudności szkolne i nawarstwiające opóźnienia. Ktoś w rodzinie doznał poważnego urazu/udaru oraz ma kłopoty z mówieniem, czytaniem, pisaniem,  połykaniem,  oddychaniem,  koordynacją rąk.
W przypadku niemowląt lub wcześniaków występują objawy zaburzonego przyjmowania pokarmów, niewłaściwe połykanie, bezdech, dławienie, nieprawidłowa fonacja, obniżony bądź podwyższony tonus mięśni twarzowych. Potrzebujesz diagnozy Integracji Sensorycznej Twojego dziecka, diagnozy funkcjonalnej bądź wsparcia w poszukiwaniu alternatywnych metod komunikacji, treningu mowy w ORM i afazji dziecięcej oraz profesjonalnej pomocy w pracy z dzieckiem z Autyzmem, Zespołem Aspergera, MPD, zaburzeniami neurorozwojowymii, oligo, niedowidzeniem,  niedosłyszeniem  itp. Poszukujesz porady dotyczącej rozpoznania predyspozycji zawodowych i kierunków dalszego rozwoju lub kształcenia. Potrzebujesz wsparcia osobistego i mentoringu  w relacjach rodzinnych.
Na życzenie klienta wykonuję diagnozę, prowadzę terapię oraz opracowuję pisemnie program terapeutyczny, możliwy do realizowania w warunkach domowych przez opiekuna,  w środowisku rodzinnym. 

  •