www.neurologos.pl
Zdrowy, harmonijny rozwój oraz przywracanie funkcji niezbędnych do satysfakcjonującego życia stanowią misję placówki

Oferta 

 • diagnoza funkcjonalna oraz SI dzieci od 1-12 lat
 • diagnoza i terapia wad wymowy u dzieci i młodzieży
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy, ORM/ alalia / SLI 
 • terapia zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 • terapia afazji dziecięcej / dysfazji dziecięcej
 • terapia funkcji oralno - pokarmowych niemowląt
 • terpia po udarach: afazja, dyzartria, dysfagia - konsultacje
 • trening wspomagający naukę czytania
 • terapia ustno - twarzowa
 • terapia czaszkowo - krzyżowa
 • terapia ręki, ergoterapia
 • terapia dysleksji
 • mentoring - pomoc w osiąganiu celów życiowych