www.neurologos.pl
Zdrowy, harmonijny rozwój oraz przywracanie funkcji niezbędnych do satysfakcjonującego życia stanowią misję placówki

             
 SPECJALISTYCZNY GABINET TERAPII -
 NEUROLOGOS
                              mgr  Stefania Kania 


     neurologopeda / logopeda / pedagog specjalny / oligofrenopedagog 
                                    nauczyciel terapii pedagogicznej  
           terapeuta zaburzeń funkcji oralno - pokarmowych niemowląt
                                     ergoterapeuta / terapeuta ręki 
                   certyfikowany terapeuta SI / terapeuta ABA - PSTB

                                              

                                                 Faktury VAT